Voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar en meer dan 5 medicijnen gebruiken kan de apotheek haar expertise aanbieden middels een gesprek over de medicatie (medicatiebeoordeling) of hulpmiddelen aanbieden bij het bestellen en/of gebruik van medicatie.

Medicatiebeoordeling

Ouderen kunnen gezondheidsklachten ervaren die soms te maken hebben met het gebruik van (meerdere) medicijnen In overleg met de huisarts kan de apotheker met u een gesprek over de medicatie hebben. Deze medicatiebeoordeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar indien u ouder bent dan 65 en meer dan 5 medicijnen gebruikt.

De apotheker zal tijdens dit gesprek een aantal vragen stellen over uw ervaringen met medicijnen en uw gezondheidsklachten. Daarnaast zal de apotheker samen met u onderzoeken wat u momenteel het belangrijkste vindt voor uw gezondheid (bijvoorbeeld minder pijn of duizeligheid). Na het medicijngesprek zal de apotheker met de huisarts overleggen of wijzigingen in de medicatie nodig zijn. De beslissing om medicijnen te wijzigen wordt alleen in gezamenlijkheid met u genomen.

Hulpmiddelen bij bestellen of gebruik medicatie

Vindt u het lastig om steeds zelf Een herhaalrecept aan te vragen voor uw medicatie of loopt het gebruik van de medicijnen niet synchroon, dan kan de herhaalservice een oplossing voor u zijn. Uw medicatie staat dan elk kwartaal automatisch voor u klaar.

Als u moeite heeft om overzicht te houden over uw medicatie, moeite heeft met verschillende innametijdstippen dan wel medicatie wel eens vergeet in te nemen, dan kan de medicatie op rol een uitkomst voor u zijn.