Apotheek Vleuten werkt intensief samen met de huisartsenpraktijken in Vleuten (Bronkhorst, Drost, Puntenburg en Klein Alenvelt. Regelmatig vindt in groepsverband overleg van de apothekers met deze huisartsen plaats over de meest geschikte medicatie bij bepaalde aandoeningen, het zogenaamde FarmacoTherapieOverleg (FTO).

Daarnaast voeren we gezamenlijk zogenaamde medicatiebeoordelingen uit.

Ouderen kunnen gezondheidsklachten ervaren die soms te maken hebben met het gebruik van (meerdere) medicijnen In overleg met de huisarts kan de apotheker met u een gesprek over de medicatie hebben. Deze medicatiebeoordeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar indien u ouder bent dan 65 en meer dan 5 medicijnen gebruikt.

De apotheker zal tijdens dit gesprek een aantal vragen stellen over uw ervaringen met medicijnen en uw gezondheidsklachten. Daarnaast zal de apotheker samen met u onderzoeken wat u momenteel het belangrijkste vindt voor uw gezondheid (bijvoorbeeld minder pijn of duizeligheid). Na het medicijngesprek zal de apotheker met de huisarts overleggen of wijzigingen in de medicatie nodig zijn. De beslissing om medicijnen te wijzigen wordt alleen in gezamenlijkheid met u genomen.