Opleiding en stage

Binnen Apotheek Vleuten hechten wij veel belang aan het opleiden van nieuwe zorgverleners. Dit zorgt voor een constante stroom van nieuwe zorgverleners en zorgt er tevens voor dat iedereen die werkzaam is binnen apotheek Vleuten op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen binnen de farmacie. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat er altijd stagiaire in opleiding zijn, wel apothekersassistenten als apothekers. Wij zijn dan ook als vaste opleidingsplaats verbonden aan de volgende opleidingen:

  • ROC Midden Nederland  (apothekersassistente)
  • Master Farmacie te Utrecht (apothekers)

Daarnaast kan het voorkomen dat studenten van een andere opleiding een keuzestage lopen bij de apotheek. Indien je hier interesse in hebt, kun je contact opnemen met één van de apothekers.