Door onverwachte ziekte, een blessure of ongeval komt het regelmatig voor dat een patiënt bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost terecht komt. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener direct de meest actuele medische gegevens van de patiënt kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van de situatie en kan op basis daarvan de beste behandeling of medicatie bepalen.

Altijd de juiste gegevens

Wij zijn aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP worden medische gegevens gedeeld via een goed beveiligd elektronisch netwerk. Hierdoor hebben zorgverleners inzage in de belangrijkste gezondheidsproblemen, medicatiegebruik en bekende allergieën van een patiënt. Maar dit mag alleen als u hier eenmalig toestemming voor heeft gegeven. Een (waarnemend) huisarts kan zo een beperkt deel van het dossier van de eigen huisarts lezen met bijvoorbeeld de laatste contactmomenten. Dit is belangrijke informatie om de beste behandeling te starten en de juiste medicijnen voor te schrijven. Apotheken hebben inzage in het medicatiegebruik, contra-indicaties en allergieën om zo na te gaan of alle medicatie samen veilig door de patiënt gebruikt kan worden.

U kunt ook online uw toestemming regelen met DigiD.

Meer weten?

Lees dan de folder Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Komt u voor een ander dan uzelf wat ophalen bij onze apotheek? Denk eraan om een toestemmingsverklaring in te vullen en ondertekend mee te nemen naar de apotheek bij ophalen. Denk er ook aan om uw eigen legitimatie mee te nemen.